ورود به اپلیکیشن
ورود به نرم افزار واسط

حق سنوات (severance pay) یکی از مزایای است که کارفرما ملزم به پرداخت آن می باشد و میزان آن برابر با یک ماه آخرین مزد ثابت دریافتی کارگر می باشد. سنوات پایان خدمت را کارگر در زمان فراغت از کار همچون بازنشستگی ، از کار افتادگی ، فوت و یا استعفا دریافت می نماید.در این مقاله که در روزهای آخر سال 1402 منتشر می شود می خواهیم به طور مفصل در مورد این مقوله صحبت کنیم تا آگاهی افراد نسبت به این حقوق قانونی افزایش یابد.

حق سنوات یکی از مهمترین ارکان حقوقی کارکنان

روزهای پایانی سال یکی از پرمشغله ترین روزها برای حسابداران و صاحبان کسب و کار می باشد چرا که باید حق سنوات و عیدی کارگران و کارمندان را مطابق با پایه حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت نمایند.البته توجه فرمائید که محاسبه ی این ارقام به صورت دستی صورت نمی گیرد و تمامی این داده ها توسط نرم افزارهای مالی انجام می شود،ولی به هرحال وارد کردن اطلاعات به صورت صحیح باید توسط افراد متخصص صورت گیرد. طبق قانون وزات کار حق عیدی افرادی که یک سال در یک کارگاه فعالیت داشته اند معادل 60 روز آخرین مزد و حق سنوات معادل یک ماه آخرین حقوق دریافتی کارگران است . 

سنوات و یا مزایای پایان کار می بایست با اتمام قرارداد کاری تمام و کمال به کارگر پرداخت شود، مبلغ سنوات برای افرادی که میزان کارکر دآنها کمتر از یکسال می باشد، نسبت به مدت کارکردشان تعلق می گیرد 

آیا حق سنوات به تمامی افراد تعلق می گیرد؟

حق سنوات یک حقوق اجباری و قانونی برای همه کارگران است که باید توسط کارفرما به کارگر پرداخت شود، حق سنوات با پایان اتمام قرارداد به کارگران برابر با یک ماه آخرین حقوق پرداخت می شود البته این در صورتی است که کارگر یک سال را کامل در کارگاه مشغول به کار بوده باشد و در صورتیکه کارکرد افراد کمتر از یکسال باشد ، مطابق با میزان کارکرد آن ها تعلق می گیرد.

توجه فرمائید حتی در صورتیکه کارگر کار را ترک کند باز هم کارفرما موظف به پرداخت سنوات به او می باشد ، در گذشته وزارت کار دستورالعملی را صادر کرد که در آن قید شده بود ، در صورت ترک کار توسط کارگر، سنوات به او تعلق نمی گیرد که در حال حاضر این دستور العمل باطل و کارفرما موظف به پرداخت سنوات می باشد

محاسبه سنوات سال 1402

برای محاسبه سنوات سال 1402، ابتدا حقوق پایه ماهانه فرد را در تعداد روزهای کارکرد وی در طول سال ضرب می‌کنیم. سپس عدد حاصل را بر 365 روز که تعداد روزهای سال 1402 است، تقسیم می‌نماییم. رقم بدست آمده در این مرحله، میزان حق سنوات پایان خدمت یکساله فرد برای سال 1402 خواهد بود.

همچنین اگر فرد از سال‌ه گذشته نیز حق سنوات ذخیره شده داشته باشد، باید مبلغ آن را نیز محاسبه کرده و به رقم سنوات سال 1402 اضافه نمود. مجموع این اعداد به عنوان کل حق سنوات پایان کار برای شخص در نظر گرفته می‌شود.

بنابراین روش محاسبه شامل سه مرحله است: 1) محاسبه سنوات سال جاری 2) محاسبه سنوات ذخیره شده سال‌های قبل 3) جمع دو عدد بدست آمده برای تعیین حق سنوات کل پرداختی پایان خدمت.

اجازه دهید با ذکر یک مثال عددی روش محاسبه حق سنوات را برای سال 1402 توضیح دهیم:

فرض کنید فردی حقوق پایه اش 5 میلیون می باشد و در سال 402 ، میزان کارکردش در کارگاه 300 روز بوده باشد.

1. ابتدا حقوق پایه را در تعداد روزهای کارکرد ضرب می‌کنیم:
5,000,000 * 300 = 1,500,000,000 تومان

2. سپس عدد بدست آمده را بر 365 روز (تعداد روزهای سال 1402) تقسیم می‌کنیم:
1,500,000,000 / 365 = 4,109,589 تومان

مبلغ 4,109,589 میزان حق سنوات فرد در سال 1402 است.

3.مثلا اگر در سال 1401 هم 3 میلیون تومان حق سنوات ذخیره داشته باشد، حال حق سنوات ذخیره شده سال 1401 را نیز اضافه می‌کنیم:
4,109,589 + 3,000,000 = 7,109,589 تومان

بنابراین کل مبلغ حق سنوات پایان خدمت قابل پرداخت به این فرد برابر است با:
7,109,589 تومان

 
محاسبه حق سنوات

پایه سنوات چیست؟

پایه سنوات مفهومی جداگانه از حق سنوات است اما هر دو به موضوع مزایا و دستمزد کارگران مرتبط هستند.حق سنوات پاداش پایان خدمتی است که به کارگران با حداقل یک سال سابقه کار تعلق می‌گیرد و در صورتیکه کارکردشان کمتر از یکسال باشد مطابق با میزان روزهای کارکرد محاسبه و پرداخت می شود.پایه سنوات مربوط به حداقل دستمزد و پایه حقوقی است که توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و مربوط به کارگاه هایی می شود که در آن طرح طبقه بندی مشاغل اجرا می شود.

بحث پایه سنوات در ابتدای سال 70 مطرح و بررسی شد، بر طبق این قانون کارگران رسمی و یا غیررسمی که قرارداد رسمی دارند یا ندارد مشمول قانون پایه سنوات می‌شوند ، مطابق با این قانون پایه سنوات به‌عنوان جبران کمبود حقوق به کارگران با حداقل دستمزد داده می‌شود

کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل در انها اجرا می شود ، پایه سنوات برای آن‌ها بر اساس فرمول بخشنامه دستمزدی وزارت کار واریز می‌شود. اما کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی ندارند، کارگران آن‌ها به شرط داشتن حداقل یک سال سابقه کار (چه دائم چه موقت)، مشمول دریافت حق سنوات می‌شوند. حق سنوات یا مزایای پایان خدمت، معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر برای هر سال کارکرد است که هنگام اتمام قرارداد کار ، به ایشان پرداخت می‌گردد.البته به این نکته توجه کنید که در اکثر کارگاه ها طرح طبقه بندی مشاغل اجرا نمی شود

تفاوت پایه سنوات و حق سنوات

حق سنوات : حق سنوات و یا پاداش پایان خدمتبه افرادی تعلق می گیرد که در محل کار خود دارای سابقه خدمت باشند. اگر کارگری یک سال کامل را در کارگاه مشغول به کار بوده باشد ، حق سنوات او معادل حقوق یک ماه می باشد و در صورتیکه میزان کارکرد او کمتر باشد، مطابق با روزهای کارکرد او در کارگاه، حق سنوات محاسبه و پرداخت می شود، بنابراین حق سنوات متناسب با مدت زمان خدمت کارگر در کارگاه به او تعلق می گیرد

پایه سنوات: پایه سنوات مبلغی است که در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل در آنها اجرا می شود به پایه حقوق کارگران اضافه می شود. پایه سنوات یکی از مزایای جانبی دستمزد می باشد و می توان آن را به صورت چند ماه در میان و یا سالی یکبار پرداخت نمود

پایه سنوات مشمول چه افرادی می شود؟

پایه سنوات به تمامی کارگران مشمول قانون کار که سال اول خدمت خود را تمام کرده باشند، تعلق می گیرد. طبق بخشنامه ای که در سال 92توسط وزارت کار منتشر شد، کارفرمایان نباید تفاوتی بین این دو گروه قائل شوند و پایه سنوات به هر دو گروه (رسمی و یا غیر رسمی) از کارگران تعلق می‌گیرد.

پرداخت پایه سنوات،باید توسط کارفرما و به صورت ماهانه به پایه حقوق اضافه و پرداخت شود،چون که پایه سنوات جزئی از حقوق پایه محسوب می‌شود پس بنابراین باید به صورت ماهیانه و منظم پرداخت شود.

کلام آخر

حق سنوات و پایه سنوات دو تا از ارکان مهم حقوق بگیران می باشد که در این مقاله سعی نمودیم به بیان آن بپردازیم، مطالبی که عنوان شد به صورت کلیات بود و قطعا افراد زیادی بر سر جزئیات با اختلافاتی روبه رو خواهند بود.در صورتیکه در این زمینه و یا معافیت مالیاتی حقوق ابهام و یا سوالی داشتید می توانید برای ما کامنت کنید و یا در صورت نیاز به پاسخ سریع تر می توانید  از مشاور مالیاتی کارشناسان ما بهره مند شوید.

برخی از شرایط کاری طوری می باشد که حتما برای محاسبه ی حق و حقوق باید با یک مشاوره حقوقی و مالیاتی مطرح شود، شما عزیزان می توانید برای دریافت مشاوره از کارشناسن متخصص حسابدار اپ در این زمینه راهنمایی دریافت نمائید

مشاوره مالیاتی حسابدار اپ

فرمول محاسبه سنوات سال 1402 کارگران چیست؟

سنوات = تعداد روزهای کارکرد * ۳۶۵ روز / حقوق پایه

آیا سنوات به کمتر از یکسال نیز تعلق می گیرد؟

بله.مبلغ سنوات مطابق با میزان کارکرد کارگر باید محاسبه و پراخت شود

نحوه محاسبه سنوات سال 1402 چگونه است؟

در سال 1402 مبلغ حقوق پایه 53,082,840 ریال است، مبلغ حقوق پایه در کارکرد سال فرد ضرب شده و عدد بدست آمده بر 365 (تعداد روزهای سال)تقسیم می‌شود. عدد بدست آمده به عنوان حق سنوات یک سال فرد در نظر گرفته خواهد شد.

منظور از حقوق اصلی چیست؟

مواردی که همراه با حقوق اصلی به کارگر پرداخت می شود ازجمله : حق اولاد ، حق مسکن ، حق ایاب و ذهاب ، محل خدمت ، شرایط محیط کار ، حق جذب ، حق شیفت

آیا حق سنوات شامل مالیات می‌شود؟

اگر بعد از پرداخت حق سنوات رابطه کاری بین کاری بین کارگر و کارفرما قطع شود ، مبلغ پرداختی شامل مالیات نخواهد شد. اما در صورتی که پس از دریافت حق سنوات، رابطه کاری بین کارگر و کارفرما ادامه دار باشد ، مبلغ حق سنوات پرداخت شده مشمول مالیات می‌گردد.

 

محاسبه سنوات به صورت آنلاین امکان پذیر است؟

بله . برخی از سایت ها این کار را انجام میدهند.شما می توانید با وارد نمودن اطلاعات میزان سنوات خود را مشاهده نمائید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *